Zoeken naar peer coaching

peer coaching
Montfort College Peer Coaching.
Peer betekent letterlijk gelijke leeftijdsgenoot soortgenoot medeleerling. P2P Coaching is een vorm van begeleiding door en voor leerlingen. Wij werken met twee varianten de Peer Tutor en Peer Buddy. De peer tutor of tutor-supporter ondersteunt de supportee degene die wordt begeleid/ondersteund op vakinhoudelijk gebied. Hij of zij geeft bijles in een vak waar de supportee moeite mee heeft en waar de supporter goed in is.
Intervisie VIP model Peer Coaching Leraar24.
Redactie Leraar24 Gepubliceerd op 19 november 2009. iframe width440 height270 frameborder0 allowscreen/iframe. Peer coaching is een vorm van collegiale ondersteuning. Er wordt ook wel gesproken van collegiale coaching. Bij peer coachen gaat het om coachen en gecoacht worden van en door collegas. Er zijn verschillende modellen/vormen voor peer coaching in deze video laten we het VIP-model zien. VIP staat voor Video Intervisie Peer coaching. In groepjes van drie of vier leraren vormen zij een peer coachings groep begeleid door een procesbegeleider. Als voorbereiding op de eerste bijeenkomst denken zij na over een gedragsaspect dat zij willen veranderen en leggen dit vast op video.
Appel en Peer coaching Coaching.
Appel Peer ondersteunt daagt uit en prikkelt mensen om anders te kijken en nieuwe stappen te zetten. Ontwikkelen van binnenuit waardoor jij meer in je eigen kracht komt te staan.
Wat is Peer Coaching.
De kracht van een peer-coach is dat hij/zij dezelfde belevingswereld heeft en dezelfde taal spreekt als degene die gecoacht wordt. Het is daarmee een laagdrempelige vorm van coaching. Peer-coaching werkt goed voor jongeren en wanneer het wordt toegepast als onderdeel van een onderwijsprogramma dan versterkt het ook de onderlinge verbondenheid tussen jongeren. Ook houdt het onderwijspersoneel hierdoor meer tijd over voor hun kerntaken. Wij bieden door het land verschillende trainingen en workshops. De inhoud en planning van de training stemmen we af met de opdrachtgevende organisatie. Ook is er binnen de training ruimte voor individuele begeleiding van de deelnemers.
Ventoux en peer coaching EMC Performance.
Eerder schreef ik over Persoonlijke kracht en dat we daar tevens buddys inzetten. Collegiale consultatie het werken met buddys e.d. is dus al een vorm van peer coaching. Veelal zie je dat met peer coaching bedoeld wordt leeftijdsgenoten coachen elkaar maar het is dus veel breder het gaat om gelijken om collegas vrienden beroepsgenoten etc. Uit de definitie van Robbins blijkt al dat er verschillende vormen van peer coaching zijn zoals. talk walking al wandelend elkaar verhalen vertellen vragen stellen en feedback geven. tweetallen coachen elkaar buddysysteem. tot coach opgeleide collega coacht andere collega. collegiale consultatie collegas adviseren elkaar bij actuele problemen waarbij resultaat direct belangrijk is kan ook volgens de intervisie-incidentmethode. video interactiebegeleiding ondersteuning met behulp van gemaakte videobeelden etc.
Ervaringen van de Peercoaches Succesvol studeren UvA Studenten Universiteit van Amsterdam.
Wat studenten vinden van de begeleiding van Peercoaches. Er is een enquête gehouden onder studenten die langs zijn geweest bij een Peercoach. Het gemiddelde cijfer waarmee de peer coaching gewaardeerd wordt is een dikke 8. De Peercoaches hebben de studenten voornamelijk geholpen met planning studievaardigheden en vragen over tentamens. Studenten bezoeken gemiddeld 1 á 2 keer een Peercoach. De Peercoach nam echt initiatief om meerdere afspraken met me te maken om te zien of ik de uitleg goed begrepen had en in de praktijk kon toepassen of er progressie was. De Peercoach luisterde bovendien erg goed naar me en heeft goede adviezen gegeven. Ik ben er erg positief over.
Video Intervisie Peer coaching een beschrijvend onderzoek. Repository / TU/e Publications.
Onderwijs Research Dagen 27-29 May 2009 Loivain Belgium Leuven België. Onderwijs Research Dagen 2009 ORD 2009 27-29 mei 2009 Leuven België. publishers version Campus only.
Appel en Peer coaching.
Vanuit Appel en Peer coach ik Basten Heeg je om jouw eigen kracht en kwaliteiten te ontdekken en te gebruiken. Door te leven en werken vanuit jouw. eigenaardigheid krijg jij meer grip op je leven en de doelen die je wilt bereiken. Werken aan verandering van binnenuit. Appel Peer coacht mensen binnen overheden en bedrijven. Ieder mens heeft blinde vlekken en ontwikkelpunten die de ander ziet maar jij zelf niet. Coaching is in de spiegel kijken. Inzicht krijgen in kwaliteiten en valkuilen. Appel en Peer kan je hierbij helpen.
peercoaching.nl Home.
Maar hoe school je bij in dergelijke competenties? Daarbij kan ik u helpen. Ik bied geaccrediteerde begeleiding op maat voor groepen en individuele medisch specialisten. Vaak is er op de werkvloer weinig tot geen tijd elkaar op een goede en rustige manier feedback te geven. Soms worden de irritaties opgekropt en uitgesproken tijdens een heidag. Ik kan uw heidag constructief vorm geven en begeleiden met ruimte en aandacht voor de individuele gevoelens van alle groepsleden. Het kan zijn dat een heidag niet genoeg is. Indien er behoefte aan is kan ik uw vakgroep of maatschap begeleiden door middel van een kort of langer coachingstraject. In de huisartsen opleiding en praktijk is intervisie heel gebruikelijk.
Programma peer coaching SintLucas De Netwerkschool.
Programma peer coaching SintLucas. Peer coaching is een belangrijk onderdeel van het met en van elkaar leren tijdens de opleiding mediavormgever van SintLucas. Dit voorstel tot stand gekomen in samenwerking met SARVinSchool moet leiden naar de opzet en uitvoer van een programma peer coaching in de school. Sint Lucas Peercoaching.pdf 3.5 MB. De opbrengsten van vijf jaar Netwerkschool. Vijf instellingen hebben vijf jaar hard gewerkt aan vernieuwing en verandering in het MBO. Zij hebben gezocht of zij beter onderwijs konden geven voor dezelfde kosten. Daarbij is er veel geleerd en ontwikkeld.

Contacteer ons